Visie

Tegenwoordig heeft de samenleving met verschillende aspecten te maken. Verschillende generaties, culturen en etniciteiten komen in Nederland bij één. Al deze verschillende generaties, culturen en etniciteiten dragen hun eigen normen en waarden. Wij dragen met zijn alle de verantwoordelijkheid om dit in goede banen te laten lopen. Binnen deze samenleving komt het vaak genoeg voor dat mensen door ouderdom of mentale en fysieke klachten achter blijven. Op het moment dat er ook nog barrières ontstaan, zoals het spreken van de taal of het hebben van andere normen en waarden resulteert dit uiteindelijk in een bepaalde afstand tussen mens en samenleving. Dit heeft psychisch veel effect op de mens waardoor het stukje 'ongeloof' ontstaat en de zelfredzaamheid enorm verzwakt. Wij willen dit stukje ongeloof wegnemen bij de mens en samenleving. Samen willen wij ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking, zowel mentaal als fysiek zelfredzaam zijn en op een gewaardeerde en prettige manier door het leven kunnen. Nederland bied heel veel mogelijkheden om de minderheid hierin bij te staan. Daarom is het voor ons erg belangrijk en een sociale plicht om dit in de praktijk te brengen.