Zorg voor bijzondere mensen Zorg voor bijzondere mensen Zorg Nissewaard is een allesomvattende naam die precies weergeeft waar wij voor staan. Wij geloven in de kracht van mensen, van elk individu. Dat geldt ook voor mensen met een beperking of een handicap. Ook zij hebben kwaliteiten en recht op een fijn en goed bestaan. En om dat mogelijk te maken, zetten wij ons in voor bijzondere doelgroepen die het zonder hulp niet zelfstandig redden. Denk hierbij aan iedereen met een psychische-, verstandelijke- of lichamelijke beperking. Mensen die graag willen, maar moeite hebben om aansluiting te vinden bij de maatschappij. Voor die mensen bieden wij verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en individuele begeleiding zodat de afstand tot de maatschappij kan worden overbrugd. Op deze manier ontstaat er meer zelfvertrouwen bij de cliënt en meer begrip bij de omgeving. En dáár doen wij het voor.